Zajęcia w trybie zdalnym (od 19.10)

Szanowni Państwo,
Studenci WNoZiGP UMCS

Uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzeniem od 17 października przez Rząd RP nowych obostrzeń dla uczelni znajdujących się w strefach czerwonych od 19 października wszystkie zajęcia na Wydziale realizowane będą w trybie zdalnym (synchronicznym) w terminach zgodnych z planem zajęć.

Wszyscy studenci powinni dołączyć w terminie zajęć do odpowiednich spotkań czy kursów na platformie Teams lub Wirtualny Kampus. Przestaje obowiązywać podział na podgrupy A i B. Zajęcia będą się odbywać w podziale na pełne grupy ćwiczeniowe, konwersatoryjne itd (1, 2, 3 itd). W przypadku wykładów zajęcia są prowadzone zdalnie dla całego roku.

Wprowadzone wczoraj przepisy dopuszczają w drodze wyjątku stacjonarną realizację zajęć praktycznych. Przeprowadzona zostanie na Wydziale analiza w tym zakresie i zostaną Państwo poinformowani o tym, czy w kolejnych tygodniach wprowadzimy praktyczne zajęcia stacjonarne oraz w jakim zakresie. Będzie to również zależało od dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

W przypadku zajęć, które do tej pory w całości odbywały się w sposób stacjonarny, prowadzący założą na wybranej platformie kursy/zespoły do zajęć zdalnych. Dane potrzebne do dołączenia do zajęć zostaną do Państwa wysłane drogą mailową przed ich rozpoczęciem.

Proszę o sprawdzanie skrzynki poczty elektronicznej oraz ogłoszeń na stronach Wydziału.

Proszę również o zgłaszanie ewentualnych problemów związanych z nauczaniem zdalnym.

Z poważaniem,
Wojciech Zgłobicki
Prodziekan ds. Studenckich

 

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    16 października 2020