XLVI Olimpiada Geograficzna

W dniach 8-9 lutego 2020 r. w Lublinie odbędzie się etap okręgowy zawodów XLVI Olimpiady Geograficznej.

Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, a jej celem jest rozbudzenie zainteresowania geografią, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia.

Głównym organizatorem zawodów jest Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Lublinie przy współudziale Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej jest dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS. Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej składa się w większości z pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, będących także członkami Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.       

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    28 stycznia 2020