X ogólnopolska konferencja - 'Neotektonika Polski w świetle dotychczasowych badań. Perspektywy rozwoju.'

Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zapraszają do wzięcia udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Neotektonika Polski" zatytułowanej NEOTEKTONIKA POLSKI W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ. PERSPEKTYWY ROZWOJU

Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zapraszają do wzięcia udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Neotektonika Polski" zatytułowanej NEOTEKTONIKA POLSKI W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ. PERSPEKTYWY ROZWOJU
 
dedykowanej pamięci
Prof. dr hab. Witolda Zuchiewicza
Przewodniczącego Sekcji Neotektoniki KBCz PAN
w dniach 27-28 września 2013 r.
w Lublinie
 
I KOMUNIKAT

Miejsce obrad:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2 c-d,
20-718 Lublin, Aula
 
Ramowy program konferencji:
27 września – rejestracja uczestników, obrady od godz. 12:00
28 września – konferencja terenowa na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu, zakończenie konferencji w godzinach popołudniowych
 
Zakwaterowanie:
we własnym zakresie; polecamy stronę internetową:
http://www.lsilublin.pl/hot/hotele.htm,
http://www.eholiday.pl/noclegi-lublin-23726-hotel.html
Hotele położone najbliżej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS:
Huzar, NaRogatce, Hotel Młyn.
 
Wstępnie ustalono wysokość opłaty wpisowej na200 zł
(obejmuje: tom abstraktów, poczęstunek w trakcie przerw, spotkanie towarzyskie, udział w konferencji terenowej).
 
Opłata może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania dodatkowych funduszy, o które Organizatorzy zabiegają.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2013, a teksty referatów lub posterów do dnia 30 czerwca 2013r.
na adres:
Teresa Brzezińska-Wójcik
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS,
Al. Kraśnicka 2 cd, 20 - 718 Lublin ;
e-mail: tbrzezin@poczta.umcs.lublin.pl lub tbrzezin@gazeta.pl
 
Abstrakty wystąpień konferencyjnych prosimy przygotować w wersji elektronicznej jako pliki zapisane w MS Word. Objętość abstraktu nie powinna przekroczyć 2 stron wydruku komputerowego. Ryciny (czarno - białe) przyjmujemy w najchętniej formacie *cdr (CorelDraw , do wersji X3 włącznie), *tif, względnie *jpg. Informacje szczegółowe (w tym numer konta) prześlemy osobom zainteresowanym w II komunikacie.
W imieniu Organizatorów
dr Teresa Brzezińska - Wójcik

    Aktualności

    Data dodania
    12 sierpnia 2013