Współpraca z Józefowem – miastem partnerskim UMCS

W dniu 12 lipca br. w Józefowie na Roztoczu przebywała z roboczą wizytą grupa przedstawicieli WNoZiGP: dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS (ZGiOL), dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS (ZGRiT), dr Grzegorz Gajek (ZGiOL), mgr inż. Dorota Dymek (doktorantka, ZPPiP). Celem spotkania z Burmistrzem Józefowa, Panem Romanem Dziurą, było przedyskutowanie zakresu współpracy pomiędzy Wydziałem a jednostkami organizacyjnymi Gminy. Ustalono, że w pierwszym etapie wspólne działania będą się koncentrowały na zagadnieniach związanych z promocją dziedzictwa geologicznego gminy a także kwestiach związanych z udoskonaleniem przestrzennego zagospodarowania rynku w Józefowie. W najbliższym czasie podjęte zostaną wstępne działania związane z przygotowaniem oferty edukacyjnej w granicach kamieniołomu „Babia Dolina” w Józefowie. Współpraca WNoZiGP z Józefowem odbywa się na podstawie umowy partnerskiej podpisanej 9 lipca 2018 pomiędzy UMCS a miastem.

    Aktualności

    Data dodania
    16 lipca 2018