Wspólna publikacja studentów i pracowników Wydziału

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie Resources ukazał się artykuł pt. "Geoparks in SE Poland as Areas of Tourism Development: Current State and Future Prospects" będący efektem współpracy naukowej studentów oraz pracowników Wydziału.

Publikacja zawiera ocenę możliwości utworzenia geoparków na terenie województwa podkarpackiego w oparciu o walory przyrody (w szczególności nieożywionej), kultury oraz istniejącą infrastrukturę turystyczną i potencjał rozwojowy. Wykorzystano w niej autorską metodę oceny, a całość analiz wykonano przy wykorzystaniu oprogramowania GIS. Przeprowadzone badania pozwoliły na wskazanie silnych i słabych stron potencjalnych geoparków Podkarpacia, a także jakie działania powinny zostać podjęte w celu realizacji projektów prezentowanych do tej pory wyłącznie w pracach naukowych. Autorami publikacji są: inż. Jakub Skibiński (student II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna), mgr Kamil Kultys (absolwent kierunku geografia, doktorant w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UMCS), dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, prof. UMCS (Katedra Gospodarki Przestrzennej) i prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji). Według obowiązującej obecnie punktacji czasopism publikacja w Resources to 100 pkt.

Skibiński J., Kultys K., Baran-Zgłobicka B., Zgłobicki W. 2021: Geoparks in SE Poland as Areas of Tourism Development: Current State and Future Prospects. Resources 10, 113. https://doi.org/10.3390/resources10110113

    Aktualności

    Data dodania
    10 listopada 2021