Wnioskowanie elektroniczne - pomoc materialna

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. (od godz. 14:00) do odwołania, jednak nie krócej niż do 22 kwietnia.

Harmonogram do pobrania (pdf)

Jednocześnie informujemy, że wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową lub materialną, które są niezbędne do złożenia wniosku, należy dołączyć do wniosku wygenerowanego przez USOSweb wyłącznie w formacie PDF, bez dostarczania ich w wersji papierowej do dziekanatu! 

Również plik JPG (czyli np. zdjęcie zrobione komórką) można przekonwertować za pomocą konwertora plików do formatu PDF. Wystarczy smartfon i pobrana aplikacja do konwertowania plików.  Studenci i doktoranci mogą generować wnioski jak dotychczas, jednak dodatkowo będzie generowany kod autoryzacyjny poprzez USOSWeb, przy pomocy którego muszą Państwo zaznaczyć opcję "podpisz i udostępnij"Po wpisaniu kodu i kliknięciu "Podpisz i złóż elektronicznie" wniosek studenta zostanie zarejestrowany i od razu zmieni status na "złożony".

Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie https://www.umcs.pl/pl/stypendia-o-charakterze-socjalnym,13236.htm

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2020