Twój wymarzony UMCS” w III LO

Dnia 21 maja 2019 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Twój wymarzony UMCS”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez członków Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” –Jakuba Skibińskiego, Paulinę Prazner oraz Natalię Tołtyżewską. Wydarzenie powstało z inicjatywy opiekuna koła dr Dagmary Kociuby.

Motywem przewodnim warsztatów było stworzenie kompleksowej, ekologicznej oraz przyjaznej dla użytkowników przestrzeni wśród Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Uczniowie II klasy liceum w pełni zaangażowali się w powierzone zadanie. Chętnie tworzyli przemyślaną przestrzeń przystosowaną nie tylko do studentów, a także pracowników akademickich. Powstało pięć inspirujących projektów. Na pierwszym projekcie można było odnaleźć Pomnik Studenta, Operę wraz z Teatrem, Interaktywny Kościół dla wyznawców różnych religii katolicyzmu, prawosławia oraz islamu, a tuż przy budynku wydziału zlokalizowany został ogródek, w którym uprawiane były warzywa dla bezdomnych. Nie mogło również zabraknąć zielonego skweru do nauki dla studentów. Drugi projekt zakładał budowę elektrowni, która miałaby generować prąd na potrzeby całego Uniwersytetu. W pracy pojawiło się także założenie wykluczenia ruchu samochodów na całym obszarze Kampusu, aby wyeliminować zanieczyszczenie powietrza. W pozostałych trzech projektach znalazły się potrzebne dla studentów obiekty - sklepy, stołówki, akademiki, przychodnia, stacje rowerów miejskich, przystanki, a także zagospodarowane tereny zielone. Zaangażowanych uczniów wspierał p. mgr Marek Goliszek – absolwent geografii na UMCS.

Projekt „Twój wymarzony UMCS” jest realizowany w ramach grantów Biura Promocji UMCS oraz Samorządu Studentów UMCS. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia: https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,twoj-wymarzony-umcs-w-iii-lo,78249.chtm 

Natalia Tołtyżewska

SKNP „SmartCity” UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2019