Światowy Dzień Mokradeł

2 i 4 lutego br. odbędą się w przestrzeni wirtualnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej obchody Światowego Dnia Mokradeł

Początek lutego wszystkim miłośnikom przyrody kojarzy się z obchodzonym 2 dnia tego miesiąca Światowym Dniem Mokradeł.

Choć w tym roku nie możemy otworzyć drzwi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie i zaprosić wszystkich zainteresowanych do wspólnego odkrywania tajemnic obszarów wodno-błotnych, równie gorąco jak zazwyczaj zapraszamy Państwa na spotkanie w przestrzeni internetowej 2 i 4 lutego.

Entuzjaści mokradeł - pracownicy i studenci Wydziału, podzielą się swoją wiedzą na temat tych fascynujących ekosystemów. Od czterech lat, podążając za ogłaszanymi corocznie hasłami przewodnimi obchodów Światowych Dni Mokradeł, eksplorujemy z Państwem coraz to nowe rejony wiedzy, wspólnie starając się spojrzeć na mokradła z coraz to innej strony.

W tym roku na mokradła poprowadzi nas woda! Najbardziej oswojona i banalna ze wszystkich znanych nam substancji? Żywioł? Zagadka? Co dzieje się, kiedy woda, mokradła i człowiek spotykają się we wspólnej przestrzeni?

Zapraszamy do wspólnej podróży przez mokradła i poszukiwania odpowiedzi.

 

Program Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale NoZiGP

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

2 lutego 2021, godz. 10.00-11:00

Prelekcja (MS Teams): Człowiek, woda i mokradła - ciągła walka czy pokojowe współistnienie?

dr K. Mięsiak-Wójcik, dr J. Sposób, dr M. Suchora

Aby wziąć udział w prelekcji, należy wejść na stronę z transmisją on-line, do której link znajduje się poniżej.

Link: link zostanie rozesłany po uprzedniej rejestracji na dzienmokradelumcs@gmail.com

Po wykładzie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o mokradłach. Dla trzech najlepszych osób przewidziane nagrody!!!

 

Wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych zapraszamy również do wzięcia udziału

w konkursie fotograficznym “Rok na mokradłach”

 

Czas nadsyłania zdjęć: 2.02. - 30.11.2021.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie, która zostanie otwarta na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS podczas kolejnego Światowego Dnia Mokradeł w 2022 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie już wkrótce!

 

 

Oferta dla wszystkich zainteresowanych

4 lutego 2021, godz. 17:15

Prelekcja online w ramach cotygodniowych odczytów Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Tytuł: Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek
dr K. Mięsiak-Wójcik, dr J. Sposób, dr M. Suchora

Czas trwania: ok. 45-60 min.

Aby wziąć udział w prelekcji, należy wejść na stronę z transmisją on-line (MS Teams), do której link znajduje się poniżej.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU4YWNlOWYtMzU3NC00MTAyLTlkZmUtMjllZGNhZTI4ZWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d

 

Wydarzenie towarzyszące

Wystawa fotograficzna online

Chwytając wodę - w mokradłach i w obiektywie

przygotowana przez

 członków Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS

 

 

Obiecujemy, że nie wyczerpiemy tematu, bo temat wody na mokradłach to temat rzeka, a kolejne rozdziały opowieści o ludziach i mokradłach piszemy nieustannie my sami. Poszerzając swoją wiedzę możemy robić to bardziej świadomie i odpowiedzialnie.

Mamy nadzieje, że wymuszona obecną sytuacją forma spotkania pozwoli na dołączenie do wydarzenia jeszcze większej niż zazwyczaj liczby zainteresowanych – serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku

 

Komitet organizacyjno-naukowy

Magdalena Suchora

Joanna Sposób

Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Kamil Kultys

Karolina Łabęcka

Jagoda Ziewiec

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2021