Sukces studentek geoinformatyki!

Miło nam poinformować, że zespół w składzie: Sandra Chrustowska, Klaudia Greszta oraz Marta Żuber (studentki 2 i 3 roku I stopnia geoinformatyki i jednocześnie członkinie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT) pod opieką dr. hab. Leszka Gawrysiaka (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji) został pierwszym nagrodzonym zespołem w trzeciej edycji Konkursu "Minigranty im. Anny Pasek", organizowanego przez Fundację im. Anny Pasek. Konkurs "dedykowany jest młodym i ambitnym zespołom studentów z pierwszego i drugiego stopnia studiów, które w swych badaniach i działaniach twórczo wykorzystują narzędzia i techniki geoinformacji oraz chcą rozwijać edukację w tym obszarze."

W ramach nagrodzonego projektu "zostanie opracowana aplikacja pt. «Gdzie na studia? – aplikacja Web – GISowa o polskich uczelniach». Efektem projektu będzie responsywna aplikacja zawierająca dane przestrzenne i opisowe o państwowych i prywatnych uczelniach oraz miastach uniwersyteckich w PolsceAplikacja będzie miała na celu ułatwienie procesu wyboru studiów i kierunków w kryteriach: miast, kierunków i uczelni wyższej." 

Gratulacje dla laureatek z naszego Wydziału, a także dla pozostałych nagrodzonych osób.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj.

Fotografia pochodzi ze strony annapasek.org

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2023