Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2020/2021 – harmonogram składania wniosków

Przypominamy, że studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców przedstawia szczegółowe kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów, przez które rozumie się osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem oraz do wnioskowania w terminach określonych
w poniższym harmonogramie.  

 

Termin składania wniosków dla studentów Wydziału Nauk o ziemi i Gospodarki Przestrzennej upływa 05.10.2020 r.

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 lipca 2020