Studia podyplomowe - Systemy informacji geograficznej w praktyce

Do 30 września 2020 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Systemy informacji geograficznej w praktyce".

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich), ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły kierunki przyrodnicze, humanistyczne i techniczne oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Program studiów został zaktualizowany w 2020 roku i zaprojektowany w taki sposób, aby położyć szczególny nacisk przede wszystkim na praktycznej stronie wykorzystania narzędzi i oprogramowania GIS. Jest on wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Szczegółowe informacje. 

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin
pok. 102B

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2020