Spotkanie z władzami gminy Kodeń, 22 maja 2019 r.

Dnia 22 maja 2019 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie z władzami Gminy Kodeń. Wydział reprezentowały Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw. UMCS oraz dr Dagmara Kociuba z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS, zaś Urząd Gminy w Kodniu Wójt p. Jerzy Troć oraz Zastępca Wójta p. Andrzej Krywicki.

Spotkanie rozpoczęła p. Prodziekan dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw. UMCS, która powitała przybyłych gości. W dalszej części zostały zaprezentowane projekty zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kodniu, które pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby, przygotowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”:  Dominika Mazur, Emilia Niedźwiedź, Paulina Orzeł, Jakub Skibiński, Karolina Szwarnowska, Natalia Tołtyżewska, Klaudia Wajs i Monika Żyśko. Jako pierwszy został zaprezentowany projekt zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy, gdzie zaplanowano budowę parkingu oraz skweru dla interesantów. Następny projekt obejmował rewitalizację parku przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, dla której inspiracją były ogrody francuskie. Motywem przewodnim trzeciego projektu było zdrowie. Na terenie położonym w sąsiedztwie doliny Bugu zaplanowano budowę tężni solankowej i siłowni plenerowej oraz ścieżek widokowych. W ostatnim projekcie, który obejmował teren przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, zaplanowano budowę fontanny multimedialnej oraz stanowisk do sprzedaży produktów lokalnych. Po prezentacji projektów odbyła się ożywiona dyskusja, podczas której omawiano poszczególne rozwiązania projektowe.

Prezentowane projekty stanowią pierwszy efekt działań realizowanych w ramach umowy o współpracy podpisanej w dn. 14 marca br. pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. nadzw., a Gminą Kodeń reprezentowaną przez Wójta p. Jerzego Trocia. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia: https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,spotkanie-z-wladzami-gminy-koden-22-maja-2019-r,78251.chtm

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2019