SKNP "SmartCity" w Brzeźnie

We wtorek 12 marca 2019 roku Monika Żyśko i Aleksandra Skibińska ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” odbyły wizytę studyjną w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie. W spotkaniu z ramienia Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych brali udział: p. Ryszard Suszyński - Kierownik OEM oraz p. Paweł Łapiński - pracownik OEM oraz dr Marcin Kozieł z Biura ZLPK. Celem wizyty były konsultacje ws. obecnie tworzonego ośrodka. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu zrealizują studenci SKNP „SmartCity” pod opieką naukową dr Dagmary Kociuby (Z-d Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS). Podczas spotkania przedyskutowano rozwiązania projektowe, jak również dokonano ich weryfikacji w terenie. Prezentacja projektu odbędzie się pod koniec marca br.

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2019