Rynek nieruchomości a problemy rozwoju regionalnego - III Konferencja naukowo-branżowa

Zapraszamy do udziału w trzeciej z cyklu konferencji naukowo – branżowej, która będzie poświęcona różnym aspektom rynku nieruchomości w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami w celu ulepszania interakcji teorii i praktyki. Prelegentami będą m.in. naukowcy, reprezentanci instytucji publicznych, samorządów i środowiska biznesu. Stałym punktem naszych spotkań jest panel dyskusyjny w formie merytorycznej debaty z udziałem naukowców i specjalistów.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Sawicka
    Data dodania
    5 grudnia 2017