Rok Geografii Polskiej... - program konferencji i fotorelacja

Rok Geografii Polskiej – podsumowanie.
Jak uczyć geografii w zreformowanej szkole?

8 lutego 2019 r. Lublin

 

 

 

FOTORELACJA

Program konferencji:

9.00- 9.20: Powitanie uczestników – dr Jolanta Rodzoś (Prodziekan ds. Kształcenia WNoZiGP UMCS) i mgr Iwona Kryczka (doradca metodyczny)

9.20 – 10.00: dr Przemysław Mroczek – Nowe techniki i narzędzia geoinformatyczne

10.00 – 10.40: dr Paweł Wojtanowicz – W poszukiwaniu wzoru na skuteczną edukację (nie tylko) geograficzną

10.40 – 11.00: chwile przyjemności przy kawie i herbacie

11.00 – 11.40: mgr Iwona Kryczka – World Cafe: Jak uczyć geografii w zreformowanej szkole; Rola nauczyciela w zreformowanej szkole

11.40 – 12.20: dr Joanna Szczęsna – Jak uczyć o krajobrazie?

12.20 – 12.30: chwile przyjemności przy kawie i herbacie

12.30 – 13.00: Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy:

  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. CC. Majora Hieronika Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie
  • Doradca Metodyczny "Geografia"

Miejsce obrad:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej UMCS w Lublinie, al. Kraśnicka 2d, s. 301D (III piętro).

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2019