Relacja z XLIII Debaty Studenckiej - Badania ruchu rowerowego w Świdniku

Dnia 5 marca 2018 r. odbyła się XLIII Studencka Debata „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”. Tematem debaty był „Rozwój infrastruktury a badania ruchu rowerowego w Świdniku”.  Prelegentami byli członkowie Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów, Klaudia Waryszak-Lubaś – Prezeska, Maciej Lubaś – koordynator badań oraz Paweł Cal odpowiedzialny za stronę graficzną. Debata organizowana była z inicjatywy Dr Dagmary Kociuby oraz Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”.  W debacie brał udział również Pan Krzysztof Kowalik z Porozumienia Rowerowego Lublin.

Podczas prelekcji przedstawione zostały wyniki badań natężenia ruchu rowerowego w Świdniku, które przeprowadzane są od 2013 roku. Na przestrzeni lat liczba punktów pomiarowych rosła. Obecnie jest ich 17. W dwóch pierwszych latach badania odbywały się we wrześniu, natomiast w kolejnych latach na przełomie maja i czerwca. Pomiary prowadzone były w dni powszednie, w czasie dwóch szczytów komunikacyjnych (6.30-8.30, 15.00-17.00). Obserwacje zapisywane są na specjalnie przygotowanej dla każdego punktu karcie pomiarowej.

Od 4 lat studenci z SKNP „SmartCity” pod opieką dr Dagmary Kociuby, wspierają inicjatywę, biorąc czynny udział w pomiarach natężenia ruchu rowerowego i opracowaniu danych.

Dzięki rosnącej liczbie punktów pomiarowych, można prześledzić wzrost liczby rowerzystów w mieście; fakt ten wpływa na jakość przeprowadzanych badań. Na ich podstawie składane są propozycje rozwoju lub modernizacji infrastruktury rowerowej. Następstwem badań oraz raportów są m.in. powstanie 14 wiat rowerowych pod 9 szkołami w Świdniku, pasy rowerowe na Alei Lotników Polskich i na ul. Kosynierów, czy też powstanie drogi rowerowej od Gimnazjum nr 1 do ul. Niepodległości. Nowe inwestycje wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa osób niezmotoryzowanych oraz poprawę płynności ruchu rowerzystów.

Po zakończeniu prelekcji nawiązała się ożywiona dyskusja, która dotyczyła m.in. możliwości połączenia Lublina i Świdnika ścieżką rowerową, działań oddolnych mających na celu mapowanie szlaków rowerowych, barier w rozwoju spójnego systemu ścieżek rowerowych w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Wyniki oraz raporty z badań natężenia ruchu rowerowego dostępna są na stronie Mapa infrastruktury rowerowej Lublina i okolic.

Bardzo dziękujemy Prelegentom  za bardzo wartościowe i intersujące wystąpienie!

Za inicjatywę  „5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście – Świdniku”, Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów otrzymało nagrodę główną im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Wiedza i upowszechnianie”.  Gala wręczenia nagrody odbyła się 11 stycznia 2018 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zapraszamy 26 marca na kolejne spotkanie z cyklu Studencka Debata „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”.

Dominika Mazur
SKNP „SmartCity”

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2018