Relacja z debaty studenckiej „Miasta Przyszłości”

W poniedziałek, 4 grudnia 2017 r., odbyła się kolejna Studencka Debata „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”. W spotkaniu udział wzięli studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin – Pan Rober Żyśko. Organizowany z inicjatywy dr Dagmary Kociuby wykład, prowadzony został przez absolwentkę kierunku Gospodarka Przestrzenna – Agatę Kuźmińską z Pracowni Miejskiej z Konina. Debatę prowadziła Dorota Wolińska, a moderatorem był Mateusz Wieliczko z SKNP „SmartCity”.

Na debacie poruszona została problematyka „Miast Przyszłości”. Prelegentka opowiedziała o tym jak w świecie myśli się o miastach za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Omówiła ponadto zagadnienia dotyczące funkcjonowania miasta i tego jak już dziś zachodnie kraje podchodzą do realizowania potrzeb mieszkańców. Przedstawione zostały przykłady interesujących i innowacyjnych rozwiązań, które zastosowane zostały w aglomeracjach miejskich różnych części globu. Rozwiązania te przyczyniają się do postrzegania ich jako tzw. „Smart Cities”, czyli miast inteligentnych, które charakteryzują się wysoką zdolnością uczenia się, są kreatywne, posiadają instytucje badawczo-rozwojowe, szkolnictwo wyższe, infrastrukturę cyfrową i technologie komunikacyjne. Poprzez mądre zarządzanie Smart City jest przyjazne obywatelowi, otwarte i rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W trakcie spotkania zwrócona została uwaga na problemy, które dostrzeżone zostały przez inne miasta. Dotyczy to między innymi strefy suburbanizacji – tzw. „sypialni miasta”, które określa się często jako „złodziei snu” dzieci w niej mieszkających, zmuszonych do wcześniejszego wstawania w celu dotarcia do szkoły. Kolejny problem dotyczy samochodów elektrycznych, które mimo to że emitują mniej spalin, to podobnie jak samochody z tradycyjnymi silnikami zajmują miejsce na ulicach. Jakie mogą być lekarstwa na problemy miast? Wymienione zostały tu dobrze zagospodarowane przestrzenie publiczne, dążąca do odciążenia niewydolnego układu miejskiego decentralizacja czy zielone miasta bez samochodów.

Na zakończenie spotkania wśród uczestników wywiązała się dyskusja, która dotyczyła najbardziej kontrowersyjnych pomysłów przekształcania organizmu miejskiego. Szczególnie interesująca i burzliwa rozmowa dotyczyła wyprowadzenia samochodów z miasta. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż należy w tej kwestii znaleźć kompromis – regulując zasady i ograniczając ruch samochodowy w ścisłym centrum. Wśród innych tematów dyskusji pojawiła się kwestia suburbanizacji, „umierających centrów”, czy inteligentnych rozwiązań w lubelskiej przestrzeni miejskiej.

Serdecznie dziękujemy przybyłym za ciekawe spostrzeżenia, a p. Agacie Kuźmińskiej za niezwykle interesujące przykłady. Zapraszamy na kolejne spotkania z Gospodarką Przestrzenną!

Dorota Wolińska
SKNP „SmatrCity”

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2017