Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Pietruczuka

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 13 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Pietruczuka.

Temat rozprawy:
„Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w  osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy)”.

Promotor pracy:
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Łajczak – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. UAM – Uniwersytet Adama   Mickiewicza w Poznaniu

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2017