Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Siwka

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 07 listopada 2018 r.  o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgra Grzegorza Siwka.

Temat rozprawy:
„Występowanie i dynamika wezbrań w zlewni górnego Wieprza”

Promotor pracy:
dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:
dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG  – Uniwersytet Gdański
dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2018