Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Pietruczuk

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 13 lutego 2019 r.  o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Moniki Pietruczuk.

Temat rozprawy: „Uwarunkowania krajobrazu kulturowego doliny Giełczwi (Wyżyna Lubelska) i koncepcje jego kształtowania”

Promotor pracy: prof. Maria Łanczont – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci: prof. Ewa Roo-Zielińska – Polska Akademia Nauk

                   dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie. 

Dziekan Wydziału Nauk o Ziem
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    4 lutego 2019