Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Kowalczyka

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 12 lipca 2017 r. o godzinie 11.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Karola Kowalczyka.   

Temat rozprawy:
„Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych  w Polsce
a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach  do pracy”.

Promotor pracy:
prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Koziarski – Wydział Przyrodniczo – Techniczny Uniwersytet Opolski
dr hab. Jerzy Kitowski, prof. nadzw. – Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie. 

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2017