Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Kosturskiej

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 14 listopada 2018 r.  o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Kamili Kosturskiej.

Temat rozprawy:
„Uwarunkowania widzialności poziomej na lotniskach cywilnych w Polsce”

Promotor pracy:
dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:
dr hab. Dorota Matuszko – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie 

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    30 października 2018