Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Jarosz

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 12 grudnia 2018 r.  o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Joanny Jarosz.

Temat rozprawy:
„Wskaźnikowa rola zespołu ameb skorupkowych w odtwarzaniu neoholoceńskich zmian paleohydrologicznych na Polesiu Lubelskim”

Promotor pracy:
dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:
dr hab. Danuta Urban, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2018