Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jacka Dobrowolskiego

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 03 kwietnia 2019 r.  o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgra Jacka Dobrowolskiego.

Temat rozprawy:
„Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji biomasy rolniczej na cele energetyczne na przykładzie województwa lubelskiego”

Promotor pracy:
dr hab. Artur Myna – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:
dr hab. Jacek Potocki, prof. UEWr. – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ– Uniwersytet Łódzki

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w Repozytorium Biblioteki Cyfrowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

 dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2019