Prezentacje prac dyplomowych - Gospodarka Przestrzenna 2017

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania serdecznie zapraszają na wystawę i prezentacje dyplomowych prac inżynierskich obronionych na Gospodarce Przestrzennej w 2017 r. pt. REGION OCZAMI MŁODYCH PLANISTÓW. Wydarzenie odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 11.00-14.30 w Auli WNoZiGP (al. Kraśnicka 2cd).

Program spotkania przewiduje prezentację wybranych projektów, sesję posterową i dyskusję wokół projektów. Wydarzenie będzie jednocześnie inauguracją wystawy dyplomów Absolwentów Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Wybrane projekty przedstawiają koncepcje młodych planistów na zagospodarowanie i rozwój różnych miejsc w naszym regionie i nie tylko. Prace poruszają ciekawe zagadnienia planistyczne i urbanistyczne - dotyczą wielu miejscowości i gmin. Wśród nich znajdują się ciekawe autorskie pomysły na rewitalizację miast i miasteczek, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wiele innych.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Sawicka
    Data dodania
    1 czerwca 2017