Prezentacja kolejnych projektów SKNP „SmartCity” w Łomazach

W poniedziałek 9 lipca 2018 roku, w Urzędzie Gminy Łomazy odbyła się prezentacja projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych opracowanych przez członów Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby. W spotkaniu brały udział dr Dagmara Kociuba, Natalia Tołtyżewska, Martyna Winiarska, Dominika Wojtyna i Monika Żyśko.

Jest to kolejna wizyta SKNP „SmartCity” w gminie Łomazy. Współpraca z gminą rozpoczęła się w 2016 roku. W kwietniu ubiegłego roku nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy między Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej a Gminą Łomazy oraz prezentacja czterech projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych. Dwa z nich są obecnie realizowane przy wsparciu funduszy krajowych i unijnych. Pracami zostały objęte stadion miejski oraz teren po byłej cegielni, który zostanie przekształcony w Centrum Wędkarstwa.

Współpraca jest kontynuowana w roku bieżącym. Na zaproszenie p. Wójta Jerzego Czyżewskiego w maju na wybranych obszarach projektowych przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodniczo-urbanistyczna. W poniedziałek studenci przybyli na spotkanie do Urzędu Gminy Łomazy by zaprezentować przed władzami lokalnymi trzy koncepcje zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych. Projekt zagospodarowania terenu po starym kinie w Łomazach przewiduje przekształcenie tego terenu w skwer im. Króla Zygmunta Augusta poprzez wprowadzenie funkcji edukacyjnych i reprezentacyjnych i ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej wynikającej z 450-lecia lokacji miasta Łomazy na prawie magdeburskim. Teren po byłej zlewni mleka w Dubowie ma zostać przekształcony w multifunkcjonalną przyjazną przestrzeń (plac zabaw, parking, tereny zieleni urządzonej, alejki, mała architektura) dostosowaną do różnych grup użytkowników. Zaś teren dawnej szkoły w Burwnie ma zostać zagospodarowany pod kątem stworzenia unikalnego produktu turystycznego związanego z gminnymi tradycjami strzelectwa i łucznictwa. Projekty, pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby, opracowały: Dominika Mazur i Monika Żyśko (Dubów), Martyna Winiarska i Dominika Wojtyna (Łomazy) oraz Karolina Szwarnowska i Natalia Tołtyżewska (Burwin).

Projekty te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zgłaszanym podczas prac inwentaryzacyjnych, a ich realizacja ma przyczynić się do rewitalizacji terenów o ogromnym potencjale i uczynienia z nich kolejnych „wizytówek” gminy Łomazy. Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja. Wszystkie pomysły studentów zostały entuzjastycznie przyjęte przez reprezentantów gminy, którzy wyrazili chęć wcielenia w życie zaproponowanych rozwiązań.

Kolejne projekty będą opracowywane w październiku.

    Aktualności

    Data dodania
    10 lipca 2018