Porozumienie o współpracy między Powiatem Lubaczowskim a IGSEiGP UMCS

W dniu 28 listopada 2019 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Celem porozumienia jest realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, w szczególności w zakresie geoturystyki kulturowej.

Dokumenty podpisali:  Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Paweł Głaz – Wicestarosta Lubaczowski, dr hab. prof. UMCS Wojciech Janicki – dyrektor Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Rady Powiatu w Lubaczowie

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2019