Podpisanie umowy o współpracy z Gminą Kodeń

czwartek 14 marca br. miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. nadzw., a Gminą Kodeń reprezentowaną przez Wójta p. Jerzego Trocia. W podpisaniu umowy uczestniczyli, ze strony WNoZiGP dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. nadzw. – Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dr Dagmara Kociuba z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania oraz p. Jakub Skibiński – Prezes SKNP „SmartCity”, a ze strony gminy Kodeń – Zastępca Wójta p. Andrzej Krywicki.

Umowa jest początkiem wspólnych działań zainicjowanych przez dr Dagmarę Kociubę i p. Andrzeja Krywickiego, których efektem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistyczno-przyrodniczych i opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w gminie Kodeń. W realizację prac aktywnie włączą się studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów "Smart City". Współpraca z gminą Kodeń jest dla Wydziału znakomitą szansą na włączenie się w działania na rzecz rozwoju regionu, a dla studentów gospodarki przestrzennej doskonałą możliwością do wykorzystania wiedzy w praktyce.

W przyszłości współpraca będzie rozszerzona o nowe zagadnienia.

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2019