Organizacja zajęć na WNoZiGP

Na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez WNoZiGP do końca roku akademickiego 2019/2020 zajęcia realizowane są w sposób zdalny. Po 1 czerwca możliwa będzie kontynuacja w laboratoriach Wydziału analiz niezbędnych do przygotowania prac dyplomowych.

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    26 maja 2020