Nowość wydawnicza

To pierwsza w tym roku kalendarzowym nowość wydawnicza pracownika naszego Wydziału!

Miło nam poinformowoać, że Wydawnictwo UMCS wydało monografię naukową pracownika naszego Wydziału dra Karola W. Kowalczyka (Zakład Geografii  Społeczno-Ekonomicznej). Tytuł ksiązki to "Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy".

W ksiażce przedstawiono wieloaspektową analizę funkcjonowania transportu kolejowego w przestrzeni największych polskich obszarów aglomeracyjnych. Efektywnie funkcjonująca kolej, w sytuacji postępującej suburbanizacji i kongestii drogowej, pozwala na dogodne przemieszczanie się osób dojeżdżających z terenów podmiejskich do miejsc pracy w obszarach rdzeniowych, stanowiąc tym samym ważny czynnik warunkujący zrównoważony rozwój danej aglomeracji. Szczególnie pożądany jest tu model komunikacji multimodalnej, opartej na co najmniej dwóch gałęziach transportu, w której potoki pasażerskie kanalizowane są w obrębie zintegrowanych węzłów przesiadkowych, z zastosowaniem różnego typu rozwiązań, m. in. Park&Ride. Prezentowana tematyka wpisuje się w zakres badań dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Monografia skierowana jest zarówno do naukowców, jak i szerokiego grona praktyków-ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego, polityki transportowej i zarządzania transportem publicznym, w tym pracowników instytucji rządowych i samorządowych. 

Książka do nabycia w księgarniach i poprzez stronę internetową Wydawnictwa UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2019