Mistrzostwa Geoinformatyczne - "GIS Challenge 2018"

W dniach 16–18 maja 2018 r. po raz drugi odbędą się Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – "GIS Challenge" organizowane przez dwa Wydziały UMCS: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Współorganizatorami wydarzenia są jednostki naukowe z całej Polski (łącznie 16 uczelni z 10 miast), stowarzyszenia naukowe działające na rzecz geoinformatyki oraz firmy występujące w roli sponsorów. W tym roku przyjazd do Lublina zapowiedziało ok. 130 osób z całej Polski, wśród nich są również studenci, którzy brali udział w I edycji Mistrzostw.

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – "GIS Challenge" to inicjatywa skierowana do studentów z całej Polski. Główną ideą jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych oraz rozwiązywania problemów programistycznych i bazodanowych. Dla uczestników jest to także okazja do wykazania się kompetencjami miękkimi, takimi jak: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, działanie w zespole i pod presją czasu.

Mistrzostwa - wraz z towarzyszącymi im wystąpieniami gości specjalnych i dyskusjami panelowymi - są doskonałą okazją do zademonstrowania najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu geoinformatyki, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w grupie osób, które w swojej pracy zawodowej wykorzystują narzędzia GIS.

Wśród gości II AMG – "GIS Challenge 2018" znajdą się:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych;
 • dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK;
 • Jan Kotlarz z PKP Informatyka & Zakład Teledetekcji Instytutu Lotnictwa;
 • Prezes Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego, Piotr Tomala.

Podczas Mistrzostw odbędą się także dwa panele dyskusyjne, prezentacje sponsorskie oraz warsztaty dla uczestników.


Patronat honorowy nad Mistrzostwami objęli: Rektor UMCS, Dziekani Wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz najważniejsze organizacje naukowe – Komisja Geoinformatyki PAU, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.


Przygotowania do Mistrzostw oraz relację z ich przebiegu można śledzić na Facebooku i na stronie internetowej "GIS Challenge", gdzie zamieszczony jest pełny program II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – "GIS Challenge 2018".

Źródło: Komitet Organizacyjny "GIS Challenge"

 

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  15 maja 2018