Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii

Zapraszamy na Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi przygotowali w ramach tego wydarzenia zdalne wykłady geomorfologiczne:

 • "Soil erosion in the Anthropocene: do we still need more research?" – prof. Jean Poesen (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) – światowej sławy geomorfolog, ekspert i badacz w zakresie gleboznawstwa, degradacji oraz ochrony gleb i środowiska, mający fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej w różnych systemach morfoklimatycznych, długoletni współpracownik i doktor hororis causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykład odbędzie się w aplikacji MS TEAMS w dniu 3 marca (środa) o godz. 17.00. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania;
 • "Rzeźba lessowa Geoparku Małopolski Przełom Wisły" dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS oraz dr Grzegorz Gajek (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS). Wykład odbędzie się w ramach sesji „Krajobrazy morfologiczne polskich geoparków” w aplikacji MS TEAMS w dniu 4 marca (czwartek) o godz. 12.00Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania;
 • "Rekonstrukcja zmian zasięgu czół wybranych lodowców Spitsbergenu na podstawie materiałów archiwalnych i zapisu geomorfologicznego" - dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS oraz mgr Kamila Jarosz – doktorantka (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS). Wykład odbędzie się w ramach posiedzeń Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich oraz Lubelskim Towarzystwem Naukowym. W wykładzie można wziąć udział poprzez MS TEAMS w dniu 4 marca (czwartek) o godz. 17.15. Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Więcej informacji o Ogólnopolskim Tygodniu Geomorfologii na stronie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, zaś o Światowym Tygodniu Geomorfologii na stronie IAG.

Inne wydarzenia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii  www.geomorph.org

Program wirtualnego Ogólnopolskiego Tygodnia Geomorfologii -  jest dostępny tutaj (plik pdf).

 

  Aktualności

  Autor
  Aleksandra Kiewel
  Data dodania
  24 lutego 2021