Międzynarodowa Szkoła Letnia HERE 2018

W dniach 2-7 lipca 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbywa się Międzynarodowa Szkoła Letnia HERE, której organizatorami są: firma HERE TECHNOLOGIES, Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków „GeoIT” oraz Pracowania Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Tegoroczna edycja wydarzenia ma swoje miejsce w Lublinie. Tematyka Szkoły Letniej obejmuje najnowsze technologie z zakresu GIS, teledetekcji oraz LiDAR.  W wydarzeniu uczestniczą studenci między innymi z Czech, Grecji, Polski, Serbii, Słowacji, Rosji, Rumunii i Ukrainy.

W dniu 2 lipca zgromadzonych gości powitał Pan dziekan dr hab. Wojciech Zgłobicki prof. UMCS, a wykład wprowadzający na temat: „Functions of Maps” wygłosił dr Jakub Kuna.

W ramach wydarzenia pracownicy naszego Wydziału przygotowali cykl szkoleń obejmujących następującą tematykę: 

Kurs laserowego skanowania 3D (Short 3D laser scanning course) - dr hab. Waldemar Kociuba

Jak utworzyć ortofotomapę z danych z drona? (How to build orthophotomap with drone data collecting?) - dr Marcin Siłuch, dr Piotr Bartmiński 

Integracja danych przestrzennych z różnych źródeł (Integration of spatial data from various sources) - dr Piotr Demczuk, dr Piotr Bartmiński

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie:
http://heresummerschool18.pl

    Aktualności

    Data dodania
    3 lipca 2018