LXVII Debata Studencka - „Ekologizacja miast w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju”

Serdecznie zapraszamy
na

LXVII Debatę Studencką
 pt.: „Ekologizacja miast w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju” 
Prelegentka: dr Aleksandra Lewandowska z UMK w Toruniu

 

Podczas debaty Pani Dr Aleksandra Lewandowska z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawi analizę i ocenę przemian miast w Polsce w kontekście wybranych środowiskowych czynników zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zostaną również proekologiczne rozwiązania i ekoinnowacje wdrażane współcześnie w miastach, które wpływają na poziom ekologizacji.

Termin:
11 czerwca 2018 r., godz.17:00
sala 301D, Wydział NoZiGP UMCS
Al. Kraśnicka 2d, 20 – 718 Lublin

Serdecznie zapraszamy! 
dr Dagmara Kociuba i SKNP „SmartCity” UMCS

https://www.facebook.com/events/212237126171094/

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2018