Kurs na przewodnika po Majdanku dla studentów / edycja 2020

Studiujesz i szukasz ciekawej pracy, która umożliwi zdobycie doświadczenia i kontakt z ludźmi z całego świata? Kurs na przewodnika muzealnego organizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku jest właśnie dla Ciebie. Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci wezmą udział w szkoleniu, które odbędzie się w dniach: 29.02.–01.03. i 7–8.03.2020 r. W programie znajdą się m.in. zajęcia na temat historii nazizmu, obozu koncentracyjnego na Majdanku i metodyki oprowadzania. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny z oprowadzania po terenie i wystawach Państwowego Muzeum na Majdanku. Wszyscy, którzy zakończą egzamin z pozytywnym wynikiem, uzyskają uprawnienia do oprowadzania grup turystycznych po Muzeum na podstawie umowy-zlecenia.

Termin kursu: marzec 2020 

Wymagania formalne:

 • status studentki/studenta (studia dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2021 r.;
 • dyspozycyjność przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3–4 godziny dziennie (we wtorki, środy, czwartki lub piątki);
 • preferujemy studentki i studentów lat II, III i IV w szczególności filologii obcych;
 • kandydatka lub kandydat nie może ukończyć 26. roku życia w okresie zatrudnienia (co najmniej do 31.10.2021 r.).

Wymagania merytoryczne:

 • zainteresowanie historią XX wieku;
 • studia humanistyczne, w szczególności filologie obce;
 • umiejętność publicznego wypowiadania się i nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi;
 • predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV;
 2. oba dokumenty należy dostarczyć do 20.02.2020 r.:
 • e-mailem: centrum@majdanek.eu;
 • listownie na adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin;
 • lub osobiście do siedziby Muzeum najpóźniej w dniu 17.02.2020 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą RODO (załącznik klauzula-rodo.doc)

WAŻNE INFORMACJE:

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane. W celu ułatwienia komunikacji prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego. 

Organizator kursu:

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin
tel.: 81 710 28 21, fax: 81 710 28 65
e-mail: centrum@majdanek.eu

  Aktualności

  Autor
  Hanna Bytniewska
  Data dodania
  14 lutego 2020