Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajobrazowo"

Konferencja Naukowo-Techniczna 'Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajobrazowo'

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Zoologii i Ekologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Katedra Energetyki i Pojazdów
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Hydrologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk Oddz. w Krakowie
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN w Warszawie
Roztoczański Park Narodowy
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
zapraszają na
Konferencję Naukowo-Techniczną
EKOLOGICZNE I INŻYNIERYJNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA
NA TERENACH CHRONIONYCH I CENNYCH KRAJOBRAZOWO

pod honorowym patronatem
JM Rektora ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego
11-13 września 2013 r.
Lublin – Roztoczański Park Narodowy

Strona internetowa konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2013