Komunikat w sprawie organizacji studiów

Do końca marca 2021 roku wszystkie zajęcia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbywają się w trybie zdalnym. Decyzje dotyczące późniejszego okresu będą podejmowane z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w pierwszej połowie marca. Wszyscy studenci, nauczyciele oraz inne osoby prowadzące zajęcia zostaną poinformowane o przyjętych rozwiązaniach z wyprzedzeniem dwóch tygodni. Możliwe są konsultacje z nauczycielami bezpośrednio na wydziale, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    26 lutego 2021