Grant „Turystyka jest cool” - SKN Turystyki i Rekreacji „Globtrotter”

W semestrze letnim mijającego roku akademickiego Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtrotter”, realizowało grant „Turystyka jest cool”.

Studenci odwiedzili Szkołę Podstawową im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku oraz Szkołę Podstawową w Jakubowicach Konińskich. Prowadzone zajęcia miały na celu promowanie, wśród dzieci od 6 do 10 lat, wiedzy o turystyce, jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Członkowie Koła prowadzili warsztaty i animacje. Miały one formę różnego rodzaju zabaw, których głównym celem była edukacja. Ponadto dzielili się swoją znajomością zagadnień z zakresu geografii oraz podróżowania. Należy podkreślić, że inicjatywa została bardzo dobrze odebrana przez uczestników, nauczycieli oraz rodziców dzieci biorących w niej udział. Bardzo często dzieci ze szkół oddalonych od dużych miast mają utrudniony dostęp do różnego rodzaju wydarzeń i atrakcyjnych form spędzania czasu w szkole i poza nią.

Dzięki tego typu działaniom wiedza pozyskiwana podczas studiów może być wykorzystywana w praktyce oraz przekazywana młodszym generacjom. Organizatorzy mieli szansę wykazać się zdolnościami animatorskimi oraz edukacyjnymi. Wydaje się, że władze  Wydziału oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mogą być zadowolone, że mają w swoich murach studentów z ambicjami, pełnych pasji, którzy chcą w godny sposób reprezentować swoją uczelnię.

 Laura Marczak (SKN TiR „Globtrotter”)

    Aktualności

    Data dodania
    11 lipca 2019