Fotorelacja i sprawozdanie "Światowy Dzień Mokradeł"

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie po raz drugi włączył się w obchody Światowego Dnia Mokradeł. Tegoroczna edycja w sposób szczególnych dotyczyła roli mokradeł i ich wpływu na klimat, oraz wpływu zmian klimatu na mokradła. Obchodom towarzyszył wernisaż wystawy fotograficznej „Mokradła i ich mieszkańcy” przygotowanej przez Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS. Otwarcia wystawy dokonali wspólnie Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS i opiekun koła dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS. Przybyłych gości powitał także Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, który podzielił się własnymi doświadczeniami jak intrygujące moją okazać się mokradła dla badacza.

Część otwartą wypełniły prelekcje miłośników mokradeł, również zawodowo zajmujących się terenami wodno-błotymi i ich ochroną. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Barbara Grzebulska z organizacji REC Polska, Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Andrzej Różycki z Poleskiego Parku Narodowego oraz Krzysztof Wojciechowski z Zespołu Lubelskich  Parków Krajobrazowych, którzy opowiedzieli m. in. o pięknie mokradeł, ich unikalnych walorach ale także zagrożeniach i ich aktywnej ochronie tych ekosystemów.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół średnich, w trakcie których można było zobaczyć jak nauka poznaje mokradła i zachodzące w nich procesy czyli m. in. zajrzeć w głąb jeziorno-torfowiskowego archiwum, poznać właściwości wody w różnych mokradłowych środowiskach czy sprawdzić swoją wiedzę w klimatyczno-mokradłowej grze fabularnej przygotowane zostały przez pracowników i studentów naszego Wydziału. Nauce poprzez zabawę towarzyszyły też konkursy z nagrodami, nie tylko rzeczowymi, bo jedną z nich było unikalne zaproszenie dla zwycięzcy do wzięcia udziału w terenowych badaniach naukowych zespołu wodno-błotnego.

Link do relacji fotograficznej: https://www.umcs.pl/pl/galeria-zdjec,4617,swiatowy-dzien-mokradel-na-umcs,74025.chtm?fbclid=IwAR1fFQT-Rp3bmp3mQ5blweczC1xdrIQoCNxCAdyIe4umTm-rBJHWCVgMEA4

Link do programu imprezy: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,swiatowy-dzien-mokradel-2019-na-wnozigp-umcs,73632.chtm

Dr Magdalena Suchora - koordynatorka Światowego Dnia Mokradeł  na WNoZiGP UMCS

    Aktualności