Forum Młodych Naukowców - spotkanie 1

Zapraszamy na pierwsze spotkanie wydziałowe w ramach Forum Młodych Naukowców, które odbędzie się 25 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (Al. Kraśnicka 2 D – Kampus Zachodni, Aula im. E. Romera).

Program wydarzenia:

14:00 | Słowo przywitania

14:05 | O idei wydziałowych spotkań w ramach Forum Młodych Naukowców

14:10 | Keynote: Early career researchers in Germany (Prof. Christian Stolz, Europa-Universität Flensburg)

14:30 | Blok prezentacyjny: Potencjał naukowy i interdyscyplinarny Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Młodzi pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału

15:35 | Przerwa kawowa

16:00 | Dyskusja z udziałem przybyłych gości:

 • Młodzi naukowcy w zmieniającej się rzeczywistości (Ustawa 2.0).
 • Jak realizować idee i pasje naukowe?
 • Jak skutecznie poszukiwać środków na badania?
 • Jak organizować pracę naukową?
 • Czy i jak kooperować w zespołach interdyscyplinarnych?
 • Funkcjonowanie młodych naukowców w strukturach organizacyjnych UMCS - wyzwania, bariery organizacyjne, adaptacja dobrych wzorców.
 • Jak zmieniając organizację pracy na własnym Wydziale osiągnąć zamierzony sukces naukowy (własny, dyscypliny, jednostki podstawowej, uczelni)?
 • Rola nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w budowaniu potencjału badawczego UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  24 stycznia 2019