Etap okręgowy XLIX Olimpiady Geograficznej

4-5 lutego 2023 na naszym Wydziale obędzie się etap okręgowy XLIX Olimpiady Geograficznej. Organizatorem wydarzenia jest Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, a takze Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenie objął honorowym patronatem JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Olimpiady. 

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2023