Ekofizjografia wsi Guciów - warsztaty dla uczniów

W dniach 4-6 października br. studenci Rady Wydziału Samorządu Studentów WNoZiGP UMCS przeprowadzili trzydniowe warsztaty terenowe w Guciowie. Uczestnikami warsztatów była grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Przewodnie hasło warsztatów to „Ekofizjografia wsi Guciów”.

Pierwszy dzień poświęcony był tematyce hydrologiczno-meteorologicznej. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Umożliwiło to łatwiejszy dostęp do sprzętu wykorzystywanego podczas ćwiczeń. W części hydrologicznej uczniowie poznali różne metody pomiaru przepływu wody w rzece Wieprz. Część meteorologiczną poświęcono tematyce wilgotności powietrza i temperatury. Poruszane zostały również zagadnienia topoklimatyczne, bioklimatyczne oraz zanieczyszczenie hałasem.

Drugi dzień warsztatów poświęcono na zagadnienia geografii fizycznej w powiązaniu z analizami zagospodarowania wsi Guciów. Część terenowa polegała na przeprowadzeniu badań i obserwacji pod kątem opracowania ekofizjograficznego. Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeprowadzono sondowania w celu określenia rodzaju podłoża i typologii gleb. Przy każdej próbie uczniowie określali rodzaj osadów oraz typy gleby. Wnioski z obserwacji zapisywane były przez uczniów w notatnikach terenowych, a miejsca poboru prób oznaczane na mapach podkładowych. Następnie, po wykonaniu prac terenowych na obszarze Guciowa, wszyscy udali się do Huty Różanieckiej. Podczas popołudniowego spaceru przedstawiona została uczniom historia miejscowości. Uczestnicy wybrali się również do pobliskiego kamieniołomu, gdzie studenci samorządu przedstawili budowę geologiczną i zarys tektoniki Roztocza. Ostatnim etapem warsztatów było przygotowanie i zaprezentowanie przez uczniów plakatów obrazujących środowisko Guciowa i okolic. Na tej podstawie, podczas burzy mózgów, uczniowie wykonali opracowanie ekofizjograficzne, które było końcowym efektem ich prac.

Trzeciego dnia warsztatów uczniowie uczestniczyli w wycieczce nad Tanew, by zobaczyć słynne szumy, co pomogło w zrozumieniu skomplikowanej tektoniki Roztocza. Na koniec każdy z uczniów dostał gadżety promocyjne UMCS. Zaprezentowana również została oferta dydaktyczna naszego Wydziału.

LINK DO FOTOGALERII                   Jagoda Ziewiec & Kamil Kultys – studenci geografii UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    9 października 2019