Edukacja klimatyczna na lekcjach przyrodniczych

Na naszym Wydziale, w miniony piątek (tj. 17 marca 2023 r.), odbyło się jednodniowe seminarium "Edukacja klimatyczna na lekcjach przedmiotów przyrodniczych". Była to druga konferencja skierowana do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którą zorganizowało Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nasz Wydział oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego byli ważnymi współorganizatorami.

Konferencję uroczyście otworzyła mgr Iwona Kryczka (nauczycielka geografii, doradca, LSCDN Lublin) wraz z prof. dr hab. Wojciechem Zgłobickim – Prodziekanem WNoZiGP UMCS i z Jackiem Misiukiem, wicedyrektorem LSCDN. Wszyscy oni zwracali uwagę na potrzebę takich spotkań i wyrazili zadowolenie ze spotkania na styku edukacji średniej z wyższa-akademicką i środowiskiem naukowym.

W konferencji udział wzięło 66 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół województwa lubelskiego. Ich udział wiązał się z uzyskaniem certyfikatu szkolenia wydanym przez LSCDN.

Koordynatorem działań była mgr Iwona Kryczka, która sprawowała także opiekę merytoryczną nad przebiegiem spotkania. Prelegentami byli następujący specjaliści, reprezentujący różne dziedziny nauk przyrodniczych:

 • dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS – pracownik badawczo-dydaktyczny naszego Wydziału,
 • mgr Jacek Podkościelny – geograf, doradca metodyczny,
 • mgr Elżbieta Grzybek i mgr Andrzej Mazurkiewicz – fizycy,
 • mgr Ewa Kucharska, mgr Beata Świderska-Jaroć i mgr Monika Stachowicz – biolodzy,
 • mgr Lilianna Zabierowska, Wrocław (były pracownik ODN i WODN) – biolog,
 • mgr Małgorzata Ziarnowska – geograf, metodyk CREWŁ w Sieradzu.

W trakcie konferencji wygłoszono 7 referatów związanych z tematyką konferencji:

 • Antropocen, czyli epoka człowieka (P. Mroczek)
 • Ocieplenie klimatu sprzyja obcym (L. Zabierowska)
 • Fizyka atmosfery (E. Grzybek, A. Mazurkiewicz)
 • Niekonwencjonalne źródła energii – na „odwróconej” lekcji biologii (E. Kucharska)
 • Wpływ różnych czynników (nie tylko klimatycznych) na wymieranie gatunków na terenie Polski, z uwzględnieniem woj. lubelskiego (B. Świderska-Jaroć, M. Stachowicz)
 • Zmiany klimatu w górach. Analiza własna z lat 1999 – 2021 (J. Podkościelny)
 • Program nauczania: „Edukacja klimatyczna w szkole” (I. Kryczka, M. Ziarnowska)

Konferencji towarzyszyła wystawa Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków - #KlimatNaZmiany. Ważnym punktem spotkania była dyskusja w trakcie wystąpień, podczas przez oraz przy podsumowaniu. Osoby zabierające glos zwracały uwagę na potrzebę współpracy szkół z uczelniami wyższymi, mających w swojej ofercie kierunki studiów przyrodniczych. Ponadto, nauczyciele zwrócili uwagę na aktualność problematyki, konieczność wprowadzenia edukacji klimatycznej do zajęć szkolnych na każdym etapie edukacyjnym, na zmiany pokoleniowe w edukacji – uczeń pokolenia Z i jego rodzic z pokolenia X i Y, jak też na edukację cyfrową w polskiej szkole. W czasie przerwy nauczyciele mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą (WSiP i Nowa Era) oraz propozycją edukacyjną – edukacja energetyczna, przygotowana przez Firmę LEGO.

Konferencja ma charakter cykliczny, kolejne spotkanie planowane jest w przyszłym roku szkolnym, a nasz Wydział ponownie będzie jego ważnym współorganizatorem.

Iwona Kryczka & Przemysław Mroczek

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji. Autorem zdjęć jest Michał Zembrzycki.

  Aktualności

  Data dodania
  20 marca 2023