Dzień Krajobrazu - 20 października

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Nadleśnictwo Kraśnik, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych 

zapraszają w dniu 18 października 2019 r. (piątek) o godz. 10.00

na

Spacer Krajobrazowy 2019

Ścieżka przyrodnicza "Kleniewo" - problemy obiegu wody w przyrodzie

początek Spaceru: wiata leśnej ścieżki przyrodniczej w miejscowości Pomorze, gm. Opole Lubelskie

Celem spaceru przebiegającego trasą ścieżki przyrodniczej "Kleniewo" (Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu), adresowanego do dzieci i młodzieży z miejscowych szkół, będzie przedstawienie m.in. znaczenia lasów w obiegu wody w przyrodzie. Ponadto prezentowane na trasie spaceru obiekty (m.in. elektrownia wodna na rzece Chodelce) - stanowiska, poza tematyką przyrodniczą, umożliwią poznanie roli wody w funkcjonowaniu krajobrazu.

Poza tym Spacer będzie stanowił kontynuację akcji "sprzątaMY" zainicjowanej przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. Udział dzieci i młodzieży z miejscowych szkół umożliwi nie tylko uprzątnięcie atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo terenu, ale również da sposobność kształtowania w młodym pokoleniu prawidłowych zasad zachowania się w lesie (w tym zagospodarowania odpadów).

    Aktualności

    Data dodania
    15 października 2019