Dr Dagmara Kociuba laureatką konkursu IdeaLab „Managing Threats”

Dr Dagmara Kociuba z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS została laureatką konkursu IdeaLab „Managing Threats” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz Iceland, Liechtenstein, Norway grants. Celem konkursu jest opracowanie koncepcji interdyscyplinarnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Tematyka konkursu IdeaLab dotyczy wyzwań dla społeczeństwa europejskiego wynikających ze współcześnie zachodzących złożonych procesów, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, fale migracji, brak stabilności geopolitycznej.

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2019