Czerwiec 2019 - nowa plansza wydziałowego kalendarza

CZERWIEC 2019 w wydziałowym kalendarzu wypełnia zdjęcie autorstwa dr hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS - kierownika Zakładu Kartografii i Geomatyki UMCS.

Kalendarz WNoZiGP jest wydawany corocznie w celu ogólnopolskiej promocji wydziału. Zdjęcia obecnej i minionych edycji są dostępne w „Galerii mediów”. Redaktorami kalendarza są dr Kamila Łucjan i dr hab. Przemysław Mroczek.

*****

Jednocześnie przypominamy o KONKURSIE na fotografie do wydziałowego kalendarza na 2020 rok. Propozycje dwóch roboczych, alternatywnych i bardzo pojemnych haseł są następujące:

  • Krajobrazy Lubelszczyzny,
  • Perły Lubelszczyzny.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • obecni i emerytowani pracownicy Wydziału,
  • studenci i absolwenci kierunków studiów realizowanych na naszym Wydziale.

Termin nadsyłania propozycji: 15 października 2019

Nagrodą są wydania specjalne naszego kalendarza.

Zgłoszenia, pytania i sugestie: loess@poczta.umcs.lublin.pl (P. Mroczek) 

Dr hab. Przemysław Mroczek & dr Kamila Łucjan (redaktorzy)

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2019