Awans naukowy - dr hab. R. Kołodyńska-Gawrysiak

W dniu wczorajszym (tj. 18 września 2019 r.) Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku dr Renacie Kołodyńskiej-Gawrysiak (Zakład Geologii i Gleboznawstwa UMCS).

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2019