Awans naukowy: dr hab. Przemysław Mroczek

W dniu wczorajszym (tj. 20 marca 2019 r.) Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia dr Przemysławowi Mroczkowi (Z-d Geomorfologii i Paleogeografii UMCS).

Szersze informowacje o postepowaniu habilitacyjnym TUTAJ

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2019