Awans naukowy - dr hab. Leszek Gawrysiak

W dniu dzisiejszym (tj. 14  czerwca 2019 r.) Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku dr Leszkowi Gawrysiakowi (Pracownia Geoinformacji UMCS).

GRATULUJEMY!

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2019