Akcja STUDENT WYKŁADOWCĄ

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy organizuje akcję STUDENT WYKŁADOWCĄ. Termin nadsyłania zgłoszeń 7 grudnia 2014 roku.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji - Działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i studentów oraz wsparcie kadry dydaktycznej w zakresie wiedzy o węglowodorach niekonwencjonalnych” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizuje akcję STUDENT WYKŁADOWCĄ.

            Akcja ma na celu rekrutację oraz wyedukowanie grupy do 50 studentów studiów II stopnia (studiów magisterskich) lub IV i V roku studiów jednolitych magisterskich, kierunków geologicznych lub pokrewnych, w zakresie geologii, poszukiwania i wydobywania węglowodorów z formacji łupkowych oraz aspektów środowiskowych związanych z procesem ich poszukiwania i wydobywania. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są w serwisie informacyjnym „Gaz i ropa z formacji łupkowych” – infolupki.pgi.gov.pl w zakładce Strefa studenta.

Zadaniem wyłonionych w drodze rekrutacji studentów będzie przekazywanie nabytej wiedzy dzieciom i młodzieży szkolnej ze szkół w całej Polsce zgłoszonych do akcji poprzez serwis informacyjny „Gaz i ropa z formacji łupkowych”.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 listopada 2014